Regels bij het verzetten van wedstrijden

  • Voor iedere wedstrijd die na 1 oktober naar achteren verplaatst wordt, zal de club belast worden voor 20 euro administratiekosten. Uitzondering hierop zijn de wedstrijden die voor 1 oktober worden doorgegeven welke zijn voorzien van een nieuwe datum en een akkoord hebben van beide verenigingen. De kosten worden in principe doorberekend aan het team.
  • Vakantie, verjaardag, geen vervoer, kermis is geen geldige reden –> invaller vragen!

  • Een geldige reden is er één waar het een echte overmacht is, een voorbeeld is hevige sneeuwval

  • De competitieleider moet beoordelen of een reden van verzetten geldig is of niet en daar de spelers op aanspreken

  • Alleen de competitieleider kan contact opnemen met de andere competitieleiders om wedstrijden verzetten

  • Alleen de teamleider kan via mail een verzoek indienen bij de competitieleider om een wedstrijd te verzetten

  • Omdat uiterlijk 10 dagen vóór de originele wedstrijddatum de goedkeuring van beide verenigingen bij de regio binnen moet zijn, is de uiterlijke termijn om een verplaatsing van een wedstrijd bij de competitieleider aan te vragen, 14 dagen voor de originele wedstrijddatum.